Contact

X
 wit proefschrift02 witje01
Invoering en begeleiding

Invoering van De Vreedzame School kan niet zonder begeleiding. Niet omdat we het idee hebben dat scholen niet zelf een lesprogramma kunnen invoeren, maar omdat De Vreedzame School gaat om het werken aan een gezamenlijke pedagogische visie, die moet leiden tot een gezamenlijke pedagogische aanpak van alle leerkrachten (en onderwijsondersteunend personeel) in de school. Naast de lessenserie bestaat het programma daarom uit een training voor leerkrachten, klassenbezoeken en coaching, opleiding van leerlingmediatoren en workshops voor ouders.

 

Lees verder:


- Wat is De Vreedzame School

- De Vreedzame School werkt!

- De klas en de school als oefenplaats

- Doelen van De Vreedzame School