Contact

X
 wit proefschrift02 witje01
De Vreedzame School werkt!

De Vreedzame School is een succes. Niet alleen omdat het programma inmiddels op meer dan 550 basisscholen is ingevoerd, maar ook omdat het werkt. Recent onderzoek laat zien dat leerkrachten en directies van deelnemende scholen een significant verschil waarnemen in het schoolklimaat en het gedrag van leerlingen voor en na de invoering van De Vreedzame School.


Naast de genoemde verschillen in school- en klasklimaat, rapporteren scholen die al drie jaar of langer met het programma werken een afname van het aantal conflicten sinds de invoering van het programma. Bovendien geven leerkrachten op grote schaal aan dat het programma effect heeft op het gedrag van leerlingen. Zij gedragen zich rustiger en verantwoordelijker, gaan respectvoller met elkaar om, houden zich beter aan afspraken, hebben minder conflicten, verwoorden zaken beter en laten zich beter aanspreken door leerkrachten van jongere groepen. Met als resultaat voor de leerkrachten dat er een beter klimaat is om les te kunnen geven.

 

Lees verder:


- Wat is De Vreedzame School

- De klas en de school als oefenplaats

- Invoering en begeleiding

- Doelen van De Vreedzame School