Contact

Vormen van leerlingparticipatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gemeenschapstaken in de school

In het basiscurriculum besteedt de leerkracht al aandacht aan gemeenschapstaken in de klas. In deze vervolgmodule wordt dit samen met het team verder uitgebouwd naar klasoverstijgende taken. Naast de hieronder genoemde leerlingmediatie wordt onderzocht welke andere vormen van participatie (waarbij bijvoorbeeld oudere leerlingen jongere leerlingen helpen) ingevoerd kunnen worden.

Gemeenschapstaken in de buurt

Als leerlingen eraan gewend zijn om de verantwoordelijkheid voor taken in de klas en in de school op zich te nemen, dan kunnen ze in groep 8 hun verantwoordelijkheid ook uitbreiden naar de directe omgeving van de school: een bijdrage aan de buurt.

Commissies in de klas

Een andere mogelijkheid om participatie van leerlingen structureel vorm te geven is het invoeren van commissies in de klas. Na een basisles wordt samen met de groep onderzocht aan welke commissies behoefte is, of waar belangstelling voor is. Mogelijke commissies zijn o.a.: een feestcommissie, een lokaalcommissie, een zorgcommissie.

Commissies in de school

Ook het instellen van een klasoverstijgende commissie met vertegenwoordigers uit de groepen is mogelijk. Hiermee kan tegelijkertijd, naast het werken aan leerlingparticipatie, een belangrijk democratisch principe (vertegenwoordiging van een achterban) op een betekenisvolle wijze worden toegepast. Ook hier zijn weer allerlei mogelijkheden: een pleincommissie, een feestcommissie, een veiligheidscommissie, een crea-commissie, enzovoort.

Verkiezingen voor de (school)commissie

Bij het in het leven roepen van een (klasoverstijgende) commissie kan een verkiezingsproject voor de klas of de hele school georganiseerd worden, om zo te komen tot de oprichting van een dergelijke commissie. Zo’n verkiezing gaat gepaard met campagne voeren, kandidatenlijsten, een stembureau, e.d. Hetzelfde kan in het klein ook in de klas plaatsvinden.

 

 

- Terug naar Leerlingparticipatie

witje01