Contact

X
 nieuwsbrief februari 13 vwamsterdam witje01
Vreedzame Wijk in Amsterdam breidt uit!

De Vreedzame Wijk in Amsterdam-Noord is zo’n succes dat de gemeente heeft besloten om een verdere uitbreiding te realiseren. Na Noord West is dit schooljaar in Nieuwendam-Noord en in de Volewijck een start gemaakt met de invoering van De Vreedzame Wijk.

In het Brede school-overleg en na enkele oriënterende gesprekken, hebben alle scholen in de genoemde wijken aangegeven de kansen die De Vreedzame Wijk geeft, te willen benutten om verbinding te zoeken met ouders, organisaties in de wijk en met collega-scholen. Na afname van de Quickscan op de scholen is er voor beide wijken een plan van aanpak opgesteld. Op de korte termijn zullen er informatiebijeenkomsten worden gehouden voor alle afzonderlijke schoolteams over De Vreedzame Wijk; er wordt verbinding gezocht met de ouders (informatie, betrokkenheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid, opleiden van ouders, ouderworkshops); er zal informatie aan de buitenschoolse organisaties worden gegeven; er zullen enkele gezamenlijke (buitenschoolse) activiteiten worden georganiseerd; en dat alles mondt uit in een startbijeenkomst op wijkniveau in juni 2013.De betrokken scholen in Nieuwendam Noord zijn:


- Mgr. Bekkersschool


- IJdoornschool


- As-Siddieq


- Berkelier


- Amstelmeerschool

.

En de betrokken scholen in De Volewijck:


- De Klimop


- Rosaschool


- Oranje Nassau-school.


Voor meer informatie:

de nieuwsbrief op de website van Vreedzaamamsterdamnoord.nl

vreedzaam amsterdam