Contact

X
 nieuwsbrief november digitaal witje01
X

De Veiligheidsthermometer in het digitale Kwaliteitszorginstrument

 

Sinds enkele maanden is het kwaliteitszorginstrument bij De Vreedzame School gereed. Het geeft scholen de gelegenheid om na te gaan of de doelen van het programma worden bereikt en hoe het staat met de borging. Al een flink aantal scholen heeft het instrument besteld. Het bestaat uit vier verschillende deelinstrumenten, waaronder de Veiligheidsthermometer.

 Sinds 1 augustus 2015 is in de wet vastgelegd dat scholen niet alleen aantoonbaar sociaal veiligheidsbeleid moeten voeren, maar dit ook jaarlijks moeten monitoren met een betrouwbaar en valide instrument. Dat kan aan de hand van de Veiligheidsthermometer. Dit instrument brengt de veiligheidsbeleving van uw leerlingen in kaart.

 

Download hier de uitgebreide informatieflyer (pdf)

 

Aangezien alle scholen de verplichting hebben om de veiligheid van de leerlingen te monitoren, en de Inspectie scholen daar ook op bevraagt, krijgen we veel vragen over dit deelinstrument. Er zijn meer ‘aanbieders’ en vreedzame scholen willen graag weten of zij met het gebruik van het Kwaliteitszorginstrument van Vreedzaam (en de daarin opgenomen Veiligheidsthermometer) voldoen aan de eisen van de Inspectie. Een groot voordeel van het gebruik van ‘onze’ Veiligheidsthermometer is dat u met de resultaten de stand van zaken uitgebreider en tot op leerlingniveau kan analyseren, wat een duidelijke meerwaarde is ten opzichte van bestaande (gratis) instrumenten. Bovendien bevat de rapportage die u krijgt concrete tips en aanwijzingen naar aanleiding van de resultaten. Zo raden we scholen aan om een Veiligheidscommissie in het leven te roepen, om op die manier het in kaart brengen van de sociale veiligheid te combineren met het democratische gedachtegoed van De Vreedzame School. Een Vreedzame School maak je immers samen.

 

Zie voor de werking hiervan ook de map

‘Werken aan sociale veiligheid van De Vreedzame School’

 

We zijn op dit moment druk in gesprek met de Inspectie en de PO-Raad om na te gaan hoe we de Veiligheidsthermometer kunnen koppelen aan het instrument van de PO-Raad. Dit heeft als voordeel dat daarmee de Veiligheidsthermometer direct kan voldoen aan de eisen op het gebied van betrouwbaarheid en validiteit die de Onderwijsinspectie in de toekomst gaat stellen aan dit soort instrumenten. Daarmee blijven we voldoen aan de eisen van de Inspectie.
We houden u op de hoogte.